Paaswake in de vroege avond

Omdat normaal gesproken de paaswake pas bij duisternis mag aanvangen, zou het gezien de geldende avondklok vanaf 22.00 uur, dit jaar niet mogelijk zijn om een publieke paaswake te houden. De Nederlandse bisschoppen hebben daarom toestemming gegeven om de paaswake, bij hoge uitzondering, eerder op de avond plaats te laten vinden.
Het is dan in ieder geval mogelijk om het gehele paastriduüm (de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de paaswake die in feite tezamen één viering vormen) te vieren. Daarom hebben we besloten om op zaterdag 3 april a.s. de paaswake bij elke geloofsgemeenschap om 19.00 uur aan te laten vangen.
Het aantal deelnemers aan de paaswake in de kerk mag, net als alle andere vieringen in deze tijd, maximaal 30 personen zijn. Mocht er bij reservering geen plaats in de kerk meer blijken te zijn, dan bent u van harte uitgenodigd om, als dat mogelijk is, via de livestream deel te nemen aan de paaswake in de Emmaus.

Als u de paaswake via de livestream meeviert en u komt op Witte Donderdag en/of Goede Vrijdag naar de kerk, dan kunt u een paas-devotiekaarsje meenemen, om die zaterdagavond tijdens de livestream-paaswake thuis aan te kunnen steken.