Afscheid Pastoor Dernee

Na ruim 35 jaar werkzaam te zijn geweest als pastoor, eerst in een deel van Den Haag Zuid en, na een aantal fusies, sinds 1 januari 2012, van geheel Den Haag Zuid, is voor pastoor Kees Dernee het moment gekomen om met emeritaat te gaan. Zijn laatste viering als pastoor van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten zal zijn op zondag 11 april 2021.

Als er geen beperkingen vanwege corona zouden zijn geweest, zou dat een parochieviering zijn voor alle parochianen vanuit de vier geloofsgemeenschappen. Helaas is dat met
de huidige maatregelen onmogelijk. Ook bij deze bijzondere viering kunnen slechts maximaal 30 parochianen aanwezig zijn. Het is voor deze viering dus zeker noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Zonder aanmelding vooraf is het niet mogelijk om toegang tot de kerk te krijgen. Omdat uitgebreid afscheid nemen op die zondag toch niet tot de mogelijkheden behoort, is het te
overwegen om de laatste viering, met pastoor Dernee als voorganger, thuis via de livestream te volgen.

Voor als u persoonlijk afscheid van pastoor Dernee wil nemen: wellicht bent u de komende weken in de gelegenheid om aan één van de vieringen deel te nemen waarin pastoor Dernee voorgaat. Na afloop van die vieringen bestaat de mogelijkheid om kort persoonlijk afscheid te nemen. Misschien een geruststelling: pastoor Dernee verdwijnt niet geheel uit ons zicht. Hij heeft
aangegeven zo nu en dan voor te willen blijven gaan in vieringen in onze parochie. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Krijgt u hem voor zijn afscheid als pastoor niet meer persoonlijk te spreken, dan zijn er in de toekomst dus zeker nog kansen daartoe.

Afscheidscadeau

Na zoveel jaren dat hij onze ‘herder’ was, willen we ter afscheid pastoor Dernee graag een cadeau namens de parochie aanbieden. Hij gaat met ingang van zijn emeritaat in Nootdorp wonen en voor de aankleding van zijn nieuwe woning en bijbehorende tuin, geven wij hem graag een waardebon die hij naar eigen inzicht kan besteden. Als u aan dit cadeau van de parochie bij wilt dragen, dan kunt u tot en met vrijdag 9 april a.s. een bedrag naar keuze overmaken op rekening NL62RABO0106974904 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten, onder vermelding van ‘Afscheidscadeau pastoor Dernee’. Aan het eind van de eucharistieviering, op zondag 11 april, zal onze vice-voorzitter, Henk-Jan Kok, namens de parochiegemeenschap de waardebon aan pastoor Dernee overhandigen.

Opvolging

Over de opvolging van pastoor Dernee is nog niet veel bekend. De bisschop heeft wel laten weten dat we een priester in het pastoraal team terug zullen krijgen. Dat zal echter geen pastoor maar een parochievicaris zijn. In of na de zomer van dit jaar hoopt de bisschop ons meer duidelijkheid te kunnen geven. Pastoor Dolf Langerhuizen (parochie Maria Sterre der Zee, Den Haag Noord), wordt benoemd tot administrator van onze parochie.