Zoombijeenkomst Palmzondag mooie start Goede Week

Zondag 28 maart kwamen we via Zoom bijeen om Palmpaasstokken te maken. Maxim en Eveline waren samen met diaken Jos en juf Alena in de pastorie van Maria van Eik en Duinen. Zij lazen het verhaal van Palmzondag voor terwijl de andere meisjes en jongens thuis luisterden. Jezus werd als een koning onthaald in Jeruzalem. Hoewel Hij er niet uitzag als een koning – Hij had geen gouden kroon op zijn hoofd en Hij reed niet op een paard, maar op een ezelsveulen – is Jezus een koning voor ons. En zijn koningschap stopt niet, maar duurt eeuwig. De mensen in Jeruzalem jubelden Hem toe: ‘Hosanna in den hoge! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!’ Een paar dagen later riepen ze: ‘Weg met Hem, aan het kruis met Hem!’ En we weten allemaal hoe het afliep.  Deze week, op Goede Vrijdag, zullen we ook dat verhaal weer horen en zien, als we de kruiswegstaties van de Titus Brandsmakerk, via Zoom, met elkaar delen.
Na het lezen van het verhaal maakten we stapje voor stapje onze palmpaasstokken. Diaken Jos stelde steeds vragen, bijvoorbeeld wat we aan een palmpaasstok kunnen hangen,  waarom er vijf rode rozetjes op de palmpaasstok worden geplakt en waar de haan bovenop de palmpaasstok naar verwijst. Toen de palmpaasstokken klaar waren heeft diaken Jos ze online gezegend en de kinderen gevraagd wat ze met de palmpaasstokken gingen doen. De meesten zouden hun ‘aangeklede’ palmpaasstok die middag gaan brengen bij iemand waarvan ze wisten dat zij/hij daar heel blij mee zou zijn. Alle deelnemers zijn uitgenodigd om een foto in  te sturen waarop zij met hun palmpaasstok en zo mogelijk ook met de persoon aan wie ze deze gaven, te zien zijn. Hieronder is een deel van de ontvangen foto’s te zien. Deze eerste Zoombijeenkomst in de Goede Week sloten we af met een gebed om een gezegende Goede Week en het lied (met filmpje) En toch is Hij koning. 
Op Witte Donderdag (1 april a.s.) om 17.00 uur komen we weer via Zoom bijeen. We spreken dan met elkaar over het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden en doen dat ook een beetje na. Heb je de matses al gebakken? Vind het recept in de speciale nieuwsbrief Goede Week en Pasen. Heb je de rode druivensap in huis? Zet het vooraf allemaal klaar, ook een beetje boter, suiker, jam of andere lekkere dingen voor op je matses. Het wordt dan echt een online-feestmaaltijd, dat ons doet denken aan de maaltijd van Jezus en zijn vrienden.
Tot donderdag! KLIK HIER om mee te doen.