Vastenactie voor kinderen

De periode van veertig dagen voor Pasen noemen we ook wel de Vastenperiode. Mensen die in Jezus geloven, wij dus, willen in deze periode meer tijd besteden aan het geloof, door vaker te bidden dan anders, in de Bijbel te lezen en aandacht en zorg te schenken aan mensen die een helpende hand of troostende woorden nodig hebben. Ook willen we iets doen voor arme mensen, zodat zij tenminste normaal kunnen eten en drinken, en kunnen zorgen voor hun kinderen. Dichtbij ons, in de stad Den Haag, leven arme mensen en als ze bij onze kerken aankloppen, dan proberen we ze zo goed mogelijk te helpen.
In de Vastentijd besteden we vooral ook aandacht aan arme mensen ver weg, bijvoorbeeld in diverse landen in Afrika, waar kinderen niet naar school toe kunnen, daardoor later ook geen werk kunnen krijgen en zo hun leven lang arm dreigen te blijven. In onze parochie steunen we daarom Vastenactie, een organisatie die helpt om in die landen te zorgen dat er goed onderwijs komt, kinderen voor een beroep kunnen leren en later geld kunnen verdienen.
De volwassen mensen in de parochie doen geld in de collectebus voor Vastenactie of maken geld over. Er is een groep mensen die wandelt en zich laat sponsoren om zo geld voor Vastenactie in te zamelen. Maar jij kan en wil misschien ook iets doen?! Bijvoorbeeld door minder snoep of andere extra’s te eten, sparen je ouders geld uit en kan je dat misschien aan Vastenactie geven. Of je kunt karweitjes voor oudere of eenzame mensen in de buurt doen en het geld dat ze jou daar misschien voor geven, kun je dan aan Vastenactie geven. Misschien weet je zelf nog een leuke actie om te doen, waarmee je geld op kan halen. Dat geld kun je dan verzamelen in een vastendoosje, dat je eerst zelf in elkaar zet. (Zie de bijlage 20210318 vastenactie, druk het doosjes af op wat dikker papier of karton, knip en plak en je spaardoosje is klaar!) En het gevulde doosje kun je tot en met Pasen naar de kerk brengen. Vastenactie zal daar blij mee zijn, en vooral natuurlijk de arme kinderen die daarmee worden geholpen aan een iets rooskleuriger toekomst. Alvast bedankt namens al die kinderen!