Kinderwoorddienst 7 maart Welkom in Mijn Huis

Beste kinderen en ouders.

Op 7 maart was al weer de derde zondag van de Veertigdagentijd.
We gingen verder met het spel voor deze vastenperiode.

Op de eerste zondag zijn we Jezus gevolgd naar de woestijn. Op de tweede zondag zagen we hoe Jezus met drie vrienden de berg op ging en van gedaante veranderde. Dit was voor deze vrienden heel vreemd en zij konden en mochten er met niemand over spreken.

Vandaag, op de derde zondag, kwamen we uit bij een plaatje met oudere mannen rondom een tafeltje met geld. Jezus kwam op het feest bij de tempel en zag wat er allemaal gaande was. Schapen, geiten en duiven die verkocht werden en door de priesters als offer aan God werden aangeboden.

Hier werd Jezus woedend over. Met een riem jaagt hij alle mensen en beesten weg. De tempel is de plaats van God zijn Vader en daar moet je geen markthal van maken. De tempel/kerk is de plaats waar je naar en met God mag luisteren of praten. Het zou fijn zijn als het daar wat stiller is om God te kunnen verstaan. Dus geen geschreeuw van marktmensen die hun waar aanprijzen.

Om dit ook in tastbare vorm tot uitdrukking te brengen hebben we met papier het tempelplein met de tempel en de marktkramen uitgewerkt. Wij hadden maar weinig tijd en daarom hebben de kinderen hun werkjes mee naar huis genomen om het af te maken.
Wil je ook meewerken? Dat kan, kijk op:
https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/12/vp687.pdf

De boodschap die de kinderen ook mee hebben genomen was duidelijk:
Maak van het huis van mijn Vader geen markthal (Johannes 2, 16)

Tot volgende keer op 21 maart.
Met groet meester André en juf Alena