Gebed om roepingen maart

Geduldige God, U roept mij in de stilte van uw Woord in het gebeuren van alledag in het gezicht naast mij.
U fluistert, wacht op mij, op mijn antwoord op mijn inzet, op mijn uitgaan naar U.
Als ik aarzel, spreekt U mij opnieuw toe in mensen dichtbij en veraf, van allerlei slag:
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha, in Jezus Christus, uw gelaat,
uitgegaan om ons te zoeken, tot het uiterste gegaan om ons te brengen tot U.

Bewerk mijn hart: dat het horen mag,
Breek mijn hart: dat het uitstromen mag,
Genees mijn hart: dat het verbinden mag,
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag aan U.