3 maart Alexandra van Alexandrië

Een jongeman was smoorverliefd op Alexandra. Maar zij gaf veel meer om Christus. Zij kon niet met die jongeman trouwen, want zij kon hem nooit al haar liefde geven. Daarom vertrok zij en sloot zich op in een grafspelonk; er was alleen een opening om in haar behoeften te voorzien. Mensen vroegen hoe zij dat volhield, zo alleen. Daarop zou zij geantwoord hebben: ‘Van zonsopgang tot negen uur ’s morgens breng ik in gebed door; daarna ga ik een uur lang spinnen; voor de rest overweeg ik de geschriften van de apostelen, de woestijnvaders en de kronieken van de martelaars en word ik verteerd door het verlangen ze te mogen navolgen. ’s Avonds na het dankgebed eet ik iets. De nacht breng ik bijna geheel in gebed door.’ Zij overleed na twaalf jaar in haar grafspelonk te hebben geleefd.