Het netwerk van Liefde krijgt in deze tijd een bijzondere kans

Mgr Van den Hende gaf een interview dat op 6 februari in de NRC verscheen. (Het hele interview kunt u lezen op  https://www.nrc.nl/handelsblad/2021/02/06/#118)

De bisschop vertelt hoe de kerk aankijkt tegen de coronacrisis.

De livestream kan nooit de fysieke vieringen overnemen: samen bidden en zingen en ter communie gaan, dat is de manier waarop mensen de liturgie willen vieren. Maar de livestream is ook een manier om er toch bij te zijn, ook in je eigen parochie, met je eigen pastoor. En er zijn ook andere manieren waarop we online werken.

Wij willen niet dat de plaats van de eredienst een plaats van besmetting wordt. Het getuigt van naastenliefde als je zorg draagt voor elkaars gezondheid. Daarom hebben wij protocollen gemaakt over veiligheid en hygiëne. De vrijheid om je geloof te belijden gaat gepaard met verantwoordelijkheid, Als we inzicht hebben hoe het virus werkt, dan moet je God niet alleen met je hart dienen, maar ook met je verstand. Daarom hebben de bisschoppen een protocol opgesteld dat risico’s zoveel mogelijk uitsluit. Afstand. Aanmelden. Hygiëne. Ventileren. Zingen is een risico, dus dat doen we niet gezamenlijk.

Ik ben mij er nog meer van bewust geworden dat de kerk deel uitmaakt van de samenleving, want het virus gaat door alle geledingen heen. En ik ben me er nog meer van bewust geworden hoe het netwerk van de kerk een eigen rol vervult. Als ik zie hoe veel projecten er het afgelopen jaar hebben gelopen, als ik zie hoe mijn collega’s in de parochies aan de slag zijn, hoe veel vrijwilligers verbindingen leggen, dan ben ik dankbaar. Ik hoop dat de mensen er de kracht voor houden en er de moed voor bewaren. Meer dan ooit is het mijn eerste taak om te bemoedigen en de weg te wijzen.

Corona trekt in de eerste plaats een enorme wissel op onze samenleving. Ook op het wereldtoneel. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Het zet ook veel van wat we voor lief nemen onder druk. Ik heb geleerd van Christus dat Hij de mensen juist draagt en in Zijn liefde wil uitnodigen. En tijdens een lockdown gaat het hart misschien nog wel meer open dan onder normale omstandigheden. Paus Franciscus zegt: ’Het gaat om het buitengewoon normale van het Koninkrijk Gods: de menselijke waardigheid; vrede en respect; gemeenschapszin.’

Er gaat van het Evangelie altijd een appel uit om vanuit je geloof de goede dingen te doen voor de opbouw van het Rijk van God. Dat Rijk kun je niet vinden op Google Maps, het zit in de harten van de mensen. Maar zeker nu in coronatijd staat alles onder druk. De wetenschap, de cohesie in de samenleving, de verbondenheid van Europa, hoe verdeel je vaccins wereldwijd. In dat licht is dat ‘buitengewone normaal’ voor mij nog urgenter dan voorheen.

Er zijn mensen die een tijd niet naar de kerk zijn geweest en nu de draad oppakken. Ze zijn door deze periode van stilstand tot bezinning gekomen. Doordat ze op zichzelf zijn teruggeworpen, ontdekken ze dingen die meer bij hun persoon passen dan tijdens hun drukke agenda was voorzien. Een van onze kerken in IJsselmonde is uitgiftepunt voor de voedselbank. Daar hebben mensen op leeftijd die de voedselbank draaiende houden, studenten bereid gevonden om voedselpakketten aan te reiken omdat de ouderen daar te kwetsbaar voor zijn. Dan zie je iets bijzonders gebeuren.