5 februari Agatha

Agatha was een dochter uit een vooraanstaande familie op Sicilië. Onder keizer Decius werden de christenen uit hun huis gesleept en gedwongen hun geloof op te geven of een gewelddadige dood te sterven. Agatha werd op gruwelijke wijze gemarteld. In de kerker teruggebracht, bidt zij Heer U hebt mijn strijd gezien.  Ik dank U dat U mij over de martelingen van mijn beulen heen de overwinning hebt verleend. Een engel genas de wonden in haar cel. Nieuwe martelingen volgden. Uiteindelijk werd ze over brandende kolen gesleept, totdat ze stierf.
Zij wordt aangeroepen bij vulkaanuitbarstingen en aardbevingen en brand alsmede tegen borstziekten en kanker. Zij is patrones van allerlei beroepen die met vuur te maken hebben (brandweerlieden, bakkers, …).
Een legende vertelt dat op haar feestdag de Etna uitbarstte en men met haar sluier de lavastroom kon stoppen.
Bidden wij met de Heilige Agatha die voor ons een voorbeeld is: Heer U hebt ons steeds behoed voor gevaar.  Help ons trouw te blijven aan U en aan uw Zoon.