Gebed om roepingen februari

Heer, zie naar uw Kerk. Uw kudde is uitgedund en verzwakt, veel van uw kinderen lopen verloren. Verward door stemmen die twijfel en verdeeldheid zaaien. Verleid door stemmen die wegen naar geluk voorspiegelen, die dood lopen. Gewond door angst, verdriet en zorgen, die geloof en liefde doen bekoelen.
Heer, onze hoop is gevestigd op U. Op uw belofte dat U met uw Kerk zult zijn tot aan het einde van de tijd. Op uw woord dat U uw Geest zult uitstorten, als wij dat van U vragen. Op uw verzekering dat U arbeiders zult sturen, als wij U daarom smeken.
Heer, hoor ons gebed. De velden staan meer dan ooit wit voor de oogst.
De wereld heeft nood aan uw Woord van waarheid en barmhartigheid. De Kerk heeft priesters nodig die in uw Naam en uw Persoon uw volk voeden met de bovennatuurlijke, helende en vergevende kracht van uw sacramenten.

Heer, wees ons genadig. Wek in het hart van vele jonge mensen het verlangen U te dienen in hun medemensen.
Schenk nieuwe priesters aan uw Kerk, die willen zijn als U.
Schenk uw Kerk diakens, religieuzen en lekenmissionarissen die vurig verlangen
op weg te gaan om te verkondigen, te bidden en te redden.
Mensen die echt bekommerd zijn om zoekende zielen terug te voeren naar U,
de enige Bron van alle Licht, Leven en Liefde.

Moge Maria, de Moeder van alle mensen, de Moeder heel bijzonder ook van de priesters, onze machtige Voorspreekster zijn!