22 januari Vincentius

Vincent betekent overwinnaar. In de gemeenschap van Saragossa was Vincent diaken. Hoewel hij groot gevaar liep in de gevangenis te belanden, ging hij rond om arme en zieke gelovigen te verzorgen. Zó was hij een levend getuigenis van het woord van Jezus: “Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, wie zijn leven voor mij geeft zal het in eeuwigheid behouden.’ De marteldood van Vincentius was een overwinning van gelovig beschikbaar zijn voor anderen ten einde toe.

Goede God, wil ons sterken door het offer van Vincentius Geef dat wij Uw Zoon trouw blijven en in uw kerk tot heil van allen werkzaam zijn.