Sebastianus 20 januari

Sebastianus was soldaat in de lijfwacht van keizer Diocletianus. Toen de keizer hoorde dat Sebastianus christen was liet hij hem aan een boom binden en met pijlen doorboren. De pijlen waarmee deze moordpoging werd gedaan, maakten hem tot patroon tegen de pest, die onverhoeds als een pijl de mens treft, en tot patroon van boogschutters en schutterijen.

Heer, verrijk ons met de geest van sterkte, zodat wij, naar lichtend voorbeeld van uw heilige martelaar Sebastianus, meer aan U dan aan de mensen leren gehoorzamen.