Geroepen, gezonden

Jezus Christus heeft op verschillende manieren getuigd van zijn verschijning op de aarde.
Eerst laten de engelen Hem op aarde aan de herders zien.
Vervolgens wijst een ster aan de hemel Hem aan de wijzen aan.
In de wateren van de Jordaan maakt de heilige Geest Hem duidelijk bekend aan de omstanders.
Ten slotte openbaart Hij zichzelf in de wijn van Kana.

Het geloof belijden is zeggen wat je in je hart hebt,
maar als je iets in je hart hebt en je zegt iets anders,
dan spreek je, dan doe je geen geloofsbelijdenis.
Geloven in Christus doe je dus door het hart …

Augustinus van Hippo