Adventsactie: Delen smaakt naar meer

Dit jaar staat de campagne van de Adventsactie in het teken van voedselzekerheid. De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel, waardoor deze cirkel in stand wordt gehouden. Jonge kinderen die te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen lopen een blijvende groeiachterstand op. Ze worden sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes en presteren minder goed op school. De slechte voeding heeft dus invloed op hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. De kans is groot dat ze later in een lage inkomsten-sector en dus in armoede terechtkomen.
Adventsactie steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Het uiteindelijke doel is de vicieuze cirkel doorbreken. Eén van die projecten is het project van Caritas Jeruzalem dat arme boerenfamilies op de West Bank ondersteunt bij het opzetten van kleine duurzame landbouwbedrijfjes, zodat ze hun eigen gezin kunnen onderhouden en ook bijdragen aan de voedselvoorziening van families in de directe omgeving. Op die manier hoopt men de schakel van ondervoeding op termijn te kunnen ‘uitschakelen’. Wij hebben ervoor gekozen om deze Adventsperiode dit project vanuit onze parochie financieel te ondersteunen. Dicht bij de plek waar meer dan twintig eeuwen geleden onze Verlosser is geboren, willen we door onze bijdrage aan de Adventsactie deze arme medemensen helpen verlossen uit de armoedeval.

Helpt u ook mee? Als u naar de kerk komt, kan dat natuurlijk door middel van een bijdrage in de envelop van de Adventsactie. U kunt ook een bedrag aan de parochie overmaken, waarbij u duidelijk vermeldt dat het ten bate van de Adventsactie is. Een andere mogelijkheid is een gift, direct aan de Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag, onder vermelding van ‘Landbouwbedrijfjes op de Westbank’. Veel dank voor uw bijdrage!

Paul Kuhlmann, diaken

Lees meer