13 december derde zondag van de advent

Jesaja ziet in een visioen de ballingen ontgoocheld terug keren. De profeet verkondigt dat God hen te hulp zal komen. Hij geeft kracht aan knikkende knieën, vat moed en vreest niet, De dienaar komt om u te redden. Gekleed in het kleed des heils en de mantel der gerechtigheid. De Heer laat gerechtigheid ontluiken. Johannes doopte bij de Jordaan en riep op tot bekering. Maar hij krijgt de vraag wie hij is, uit wiens naam hij predikt. Hij laat weten: ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Ik doop met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent. Recht en gerechtigheid komen niet zonder dat wij ons bekeren en toekeren naar elkaar, naar elke medemens. Langzaam breekt het licht door. Wij wachten en zien uit naar die dagen, waarin de Heer zichtbaar wordt in ons midden.