Doopvieringen in het eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 zijn twee doopvieringen gepland, één op zondag 24 januari in de Pastoor van Ars, en één op zondag 21 februari in de Titus Brandsma. De doopvieringen vinden in het begin van de middag plaats, nadat de zondagsviering heeft plaatsgevonden en de kerk gereinigd en voldoende geventileerd is.
Wanneer u op één van de genoemde data uw kind wil laten dopen, neem dan tijdig contact op met het centraal parochiesecretariaat. U wordt dan geïnformeerd over de voorbereiding en ontvangt de nodige praktische informatie en een aanmeldformulier om in te vullen. Na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier ontvangt u een uitnodiging voor het eerste voorbereidingsgesprek.