Naar Assisi en Lourdes in coronatijd

Plein Assisi

Op Bedevaart naar Assisi en Lourdes in coronatijd gaat helaas niet, beide plaatsen zijn bijna geheel gesloten, zeker voor de pelgrims uit Nederland. De meeste hotels in de omgeving van Assisi en ook in Lourdes zijn dicht en de vraag is ook, welke hotels gaan weer open nadat we de coronacrisis gedag hebben gezegd. Op dit moment weet niemand hoe dit zal gaan. We zitten nu nog zwaar midden in de corona. Maar er zijn twee kleine lichtpuntje aan het eind van de donkere tunnel en dat is ?

In het najaar van 2021 gaat er een reis georganiseerd worden voor geheel Den Haag naar Assisi.
en
In het voorjaar van 2022 gaat er een reis georganiseerd worden voor geheel Den Haag naar Lourdes.

De parochie De Vier Evangelisten (Den Haag Zuid) had in 2019 het plan om van 22 tot en met 30 september 2020 een negendaagse busreis te organiseren naar Assisi. Vanwege de corona kon deze reis niet doorgaan en is nu verschoven naar dezelfde periode in 2021 dus van 22 tot en met 30 september 2021.

Het doorgaan is echter van twee factoren afhankelijk: het verloop van de coronacrisis en het overnemen van de organisatie door een nieuwe reisorganisatie. De Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB) heeft namelijk mede door de coronacrisis na 135 jaar haar deuren definitief moeten sluiten. Er vonden al gesprekken plaats met ‘Huis voor de pelgrim’, de opvolger van de Limburgse bedevaarten, voor intensieve samenwerking, maar die gesprekken zijn nu gesprekken geworden voor overname van de geplande reizen van de VNB door het “Huis voor de pelgrim”. Daar hoort ook de overname van de bedevaart naar Assisi bij.
Iedereen wordt uitgenodigd om mee te gaan met deze prachtige reis.

Op 18 november 2020 is het plan geboren om gezamenlijk met geheel Den Haag op bedevaart naar Lourdes te gaan. Zo’n busreis organiseer je niet in een paar dagen maar daar is een periode van minimaal een jaar voor nodig. Vandaar dat dit nu al bekend gemaakt wordt.
We gaan Maria bedanken dat we verlost zijn van het ellendige virus en dat haar voorspraak ons door deze tijd heen heeft geleid. U heeft zelf vast nog wel andere wensen waarvoor u graag mee zou willen gaan naar Maria.
Verder weten we nog niets over prijzen, welke bedevaart organisatie, welke plaatsen we aandoen op de heen- en terugreis, wie deze reis gaat begeleiden, enz. dat komt later wel. Lees de Stella Maris, kijk regelmatig naar deze website en lees de digitale nieuwsbrief voor het algemene nieuws maar vanaf nu kunt u ook het laatste nieuws over de Bedevaartreizen naar Assisi (najaar 2021) en naar Lourdes (voorjaar 2022) daar vinden.

Samen op bedevaart, samen ontmoeten, samen bidden, samen lachen, samen praten, samen reizen, samen gezelligheid, samen vieren, samen zingen.

Samen met u, een onvergetelijke reis mogelijk maken.

Diaken Jos van Adrichem
Cisca van der Sluijs