Dag van de armen

Strek uw hand uit naar de bedelaar: dan zal uw zegen volkomen zijn. Begunstig met uw gave eenieder die leeft en onthoud ook de dode uw gunst niet. Onttrek u niet aan hen die schreien en treur met de treurenden. Wees niet onwillig om een zieke te bezoeken, want door zulke daden maakt gij u geliefd. Denk bij al uw woorden aan uw levenseinde en gij zult uw leven lang niet zondigen.
Wijsheid 7, 32-36