Werelddag van de armen

Aan de Werelddag van de armen (15 november) heeft paus Franciscus dit jaar het thema ‘Strek uw hand uit naar de arme’ gegeven. In zijn boodschap bij deze bijzondere zondag die dit jaar voor de vierde keer wordt gehouden (altijd op de zondag voor Christus Koning), schrijft hij onder andere dat dit thema een oproep is tot verantwoordelijkheid en toewijding van mannen en vrouwen die deel uitmaken van onze ene menselijke familie. “Het moedigt ons aan om de lasten van de zwaksten te dragen, in overeenstemming met de woorden van de heilige Paulus (Galaten 5, 13b): Dien
elkaar door liefde. De apostel leert dat de vrijheid die door de dood en opstanding van Jezus Christus is verleend, ons persoonlijk verantwoordelijk maakt om anderen te dienen, vooral de
zwaksten”, aldus onze paus. In teksten en gebeden tijdens de vieringen, zullen we dit weekend aandacht aan het thema schenken.

Er zal ook een deur- of tweede collecte plaatsvinden, waarvan de opbrengst ten bate van de diaconie van de parochie komt. Als u dat weekend niet naar de kerk kunt komen, stellen wij het zeer op prijs als u een bijdrage ten bate van de diaconie overmaakt op rekening:
NL62 RABO 0106 9749 04 10 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten.
Vermeld daarbij a.u.b. duidelijk dat het om een bijdrage voor de diaconie gaat.

Voorgaande jaren boden vrijwilligers van onze parochie, op de zaterdag in dit weekend, aan daklozen een filmmiddag en een maaltijd aan. Door de coronamaatregelen kunnen we deze
medemensen nu helaas niet als groep in onze ruimten ontvangen. Momenteel vindt overleg plaats voor het bieden van een alternatief, zodat we dat weekend toch de daad bij het woord kunnen voegen.