Willibrord 7 november

In het jaar 690 kwam Willibrord met elf gezellen naar Nederland. Van de paus kreeg hij zijn zending voor missiewerk in de Lage Landen. In 695 werd Willibrord aartsbisschop der Friezen. Bijna vijftig jaar werkte Willibrord aan de verspreiding van de Blijde Boodschap in de landen rond de Noordzee. Overal waar Willibrord kwam trof hij een kleine gemeente aan, maar door zijn werken groeiden die kleine kernen uit. Heeft Willibrord alle heilige eiken geveld, die hem worden toegeschreven? Op veel plaatsen in het Brabant, Limburg en Vlaanderen zijn Willibrordusputten, plaatsen waar Willibrord lokaal vereerd werd.

Wat Willibrord preekte blijft ook voor ons van kracht. Door leven en werken kunnen wij laten zien dat de Blijde Boodschap voor iedereen is bestemd en alle mensen dichter bij God brengen. Daaraan werken is belangrijk, maar bidden net zo goed. De regel van Benedictus ‘Bid en werk’ geldt ook nog in onze dagen. Weten wij ons gesteund door de zegen van Willibrord.