Vieringen op Allerzielen

Maandag 2 november is het allerzielen. Door de coronamaatregelen kunnen er maar een beperkt aantal bezoekers zijn tijdens de vieringen. Hieronder een overzicht per geloofsgemeenschap:

Emmaus

In de Emmaus is er om 10.00 uur een viering. Door het beperkt aantal mensen dat mee kan vieren, zijn voor deze viering alleen de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar
uitgenodigd. De viering wordt wel gestreamd. Daarna is de kerk tussen 11.15 en 12.00 uur geopend om, ter nagedachtenis aan een dierbare overledene, een kaarsje op te steken en/of te bidden.

Maria van Eik en Duinen

In de MED is er om 19.00 uur een viering. Door het beperkt aantal mensen dat mee kan vieren, zijn voor deze viering alleen de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar uitgenodigd. ’s-Ochtends, van 10.00 tot 12.30 uur, is de kerk geopend voor een ieder die een kaarsje op wil steken en/of wil bidden. Aansluitend aan de viering ’s-avonds worden op begraafplaats Sint Jozef, op verzoek van de nabestaanden, graven van de hun dierbare overledenen gezegend. Ook degenen die niet naar de viering kunnen komen, zijn tussen 20.00 en 20.45 uur welkom om het graf van een dierbare te laten zegenen.

Pastoor van Ars

Voor deelname aan deze viering in de Ars om 10.30 uur dient u zich aan te melden. Nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar ontvangen een apart bericht over deze viering. Tussen 9.30 en 10.30 uur en van 11.45 tot 12.15 uur is er gelegenheid voor het opsteken van een kaarsje en stil gebed voor dierbare overledenen.

Titus Brandsma

In de Titus Brandsma is er een herdenking vanaf 13.00 uur. Hiervoor zijn uitsluitend nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar uitgenodigd. Vanaf 17.00 tot 18.00 uur is er voor overige mensen nog gelegenheid om hun overleden dierbaren in de kerk te herdenken. Dat kan in stilte, in gebed of in een gesprek.