Martelaressen van Valenciennes 23 oktober

De martelaressen van Valenciennes waren slachtoffer van de Franse Revolutie. Deze begon met de inname van de Bastille op 14 juli 1789. De revolutie bleek nogal anti-kerks en anticlericaal. Al spoedig werden alle kerkelijke goederen tot staatseigendom verklaard. Gelovigen mochten niet meer naar het kerkelijk gezag luisteren. Kloosterlingen mochten niet meer bij elkaar wonen. Bij elkaar komen van gelovigen werd bemoeilijkt.
In Valenciennes leidden kloosterzusters een meisjesinternaat. Elf van hen konden niet op tijd naar België vluchten. Zij werden gearresteerd en ter dood veroordeeld. Eén van hen heeft op het laatste moment een briefje naar buiten laten smokkelen. Ze schreef: “Misschien vind je het gek, want we worden straks vermoord. En toch is het zo: wij zijn trots dat we net als Jezus mogen lijden en sterven en zo laten zien dat God het allerbelangrijkste is in ons leven”.  Tot hen behoorden o.a.: Anne-Marie Erraus en Marie-Louise de Saint François.
Wij bidden dat het voorbeeld van de martelaressen een voorbeeld voor ons mag zijn en hun voorspraak ons een steun is.