Bemoedigende woorden van de Nederlandse bisschoppen

Nu de overheid de maatregelen, om het coronavirus in te dammen, heeft aangescherpt en ook in het leven en vieren van de kerken een stap terug moest worden gezet, spreken de Nederlandse bisschoppen in een videoboodschap ons bemoedigend aan. In de video worden we vooral aangespoord om ons te blijven richten op de relatie met Christus en met onze  medemens, zo blijft onze aandacht gericht op het goede en laten we ons niet overmeesteren door gevoelens van angst, teleurstelling, verdriet of boosheid. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, schreef onze bisschop, Mgr. van den Hende, begin deze maand al in een brief aan de gelovigen in het bisdom. Hoewel we weer met minder mensen naar de kerk kunnen en een groot deel van de overige activiteiten geen doorgang kunnen vinden, zijn en blijven we in zijn liefde met elkaar verbonden. En omdat we Christus’ volgelingen zijn, laten we ook onze medemens in die liefde delen. In deze tijd doen we dat liever niet door met zijn allen de straat op te gaan en de ander de helpende hand te bieden. Maar een beetje aandacht voor de ander, een luisterend oor aan de telefoon, een boodschapje voor de hulpbehoevende buurvrouw, een kaartje ter bemoediging aan een bekende die geen werk meer heeft, het zijn eenvoudige dingen waaruit we die liefde kunnen laten blijken en de ander door deze crisistijd heen kunnen helpen.
Lees hier de bemoedigende brief van bisschop Van den Hende

Kijk hier naar de video bemoedigende woorden van de Nederlandse bisschoppen.