Verslag misdienaarsdag bisdom Rotterdam

Vanuit de Pastoor van Ars gemeenschap gingen Marcus en Charlie naar de misdienaarsdag van het bisdom.

Charlie schrijft hierover:

Misdienaars dag was heel leuk. Ik keek er al een tijdje van te voren naar uit. Ik ben samen met Marcus als begeleiding met de trein naar Bodegraven gegaan om naar de Misdienaars dag te gaan. Het was in een modern gebouwtje naast de Kerk. In dat gebouwtje gingen wij verzamelen met vele andere misdienaars en acolieten van alle leeftijden. De bisschop van het bisdom Rotterdam liep er ook rond. Voor de kinderen tot en met 12 was er een speurtocht in de Kerk. Voor de kinderen van 12 tot 18 was er een quiz over allerlei vragen. En voor de ouderen was er catechese samen met de Bisschop. Daarna kregen wij nog wat drinken en een koekje en trokken wij onze albes aan en togen en superplies. Als afsluiting hadden wij een gezamenlijke Heilige Mis met alle misdienaren en acolieten voorop met wierook en de bisschop en de pastoor helemaal achteraan. Zelf mocht ik met Marcus samen als een na laatste achterin lopen. Vier misdienaren en een coördinator, de pastoor, en de bisschop gingen het altaar op en de rest ging zitten in de kerk. De lector kwam ook vanuit de kerk. Het was een mooie mis. Ik ben ook nog op de foto geweest met de bisschop. Het was erg leuk.