29 september Aartsengelen Gabriël, Michaël, Rafaël

Aartsengelen zijn de boodschappers van God. Zij brengen de woorden van God en zijn daden over naar de mensen en dragen de gebeden van mensen op tot voor het aangezicht van God.  Zij worden afgebeeld met vleugels.
Gabriël zien wij vaak als boodschapper. Hij is de patroon van de post.
Michaël voert de hemelse heerschare aan, hem zien wij vaak afgebeeld met een zwaard. Michaël is de patroon van de kerk, die n de wereld strijdt tegen het kwaad.
Rafaël begeleidt de jongen op zijn reis, zodat hij gezond weer thuis komt en Tobith, zijn oude vader, kan genezen van zijn blindheid.  Hij is de patroon van de reizigers.
(Uriël, de aanvoerder van de Serafijnen, die God voortdurend prijzen en Chamaëlle, die Christus in de Hof van Olijven zou hebben gesterkt; beschermer der vorsten afgebeeld met zwaard, scepter, kruis.)

Aartsengelen, gij staat zo schoon  rondom de goddelijke troon
in ’t hof des hemels opgericht  als luchters van aanzienlijk licht!

Gij, eerste engel, Michaël, die voert het hemels bevel,
sta voor ons in, houd voor ons stand, red ons met sterke rechterhand.

Gij, Gabriël, die aan de Maagd  ’t geheim vertelt dat God behaagt,
wijs ons de weg der waarheid aan, leer ons in liefde voort te gaan.

En Rafaël, sta gij ons bij, naar ’t hemels heil verlangen wij,
geef gij ons kracht voor de reis, geleid ons naar het paradijs.