Hervatting sacramentele toedieningen

Door het stil leggen van de samenleving door corona konden de toedieningen van het doopsel, de eerste Heilige communie, en het vormsel niet plaats vinden het afgelopen voorjaar. De komende tijd zullen deze vieringen ingehaald worden.

Doopviering

De doopviering vindt plaats op zondag 27 september bij de geloofsgemeenschap Titus Brandsma. Zo lang de corona-maatregelen nog van kracht zijn zal dit in principe na de zondagsviering plaatsvindt, tijdens een aparte doopviering ongeveer een half uur na het beëindigen van de zondagsviering. In verband met het nog steeds geldende coronaprotocol kunnen er dan maximaal drie kinderen worden gedoopt.
Als u uw kindje wilt laten dopen op 27 september, neem dan tijdig contact op met het centraal parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of 070-3080414). U ontvangt dan (per mail) een aanmeldingsformulier en een uitnodiging voor de bij te wonen voorbereidingsavonden die ook in de Titus Brandsma zullen plaatsvinden.

Kerktoetreders

Tijdens de eucharistieviering van zondag 27 september in de Emmaus zullen we twee nieuwe parochianen in ons midden opnemen. Zij hadden zich, begeleid door pastor Duncan Wielzen, al voorbereid om tijdens de Paaswake tot de kerk toe te treden. Omdat toen vanwege de coronacrisis geen publieke Paaswake kon plaatsvinden, is het toedienen van het initiatiesacrament uitgesteld.

Eerste Heilige communie

Ook voor de in mei geplande vieringen waarin kinderen van onze parochie de eerste heilige communie zouden ontvangen, geldt dat uitstel niet tot afstel heeft geleid. Deze vieringen zijn in de oktobermaand gepland: Maria van Eik en Duinen op 4, H. Pastoor van Ars op 11 en Titus Brandsma op 25 oktober. Bij de Emmaus waren dit jaar helaas onvoldoende aanmeldingen van eerste communicantjes.

Vormsel

De toediening van het sacrament van het vormsel zal plaatsvinden op zondag 4 oktober. Bisschop van den Hende zal dan voorgaan tijdens de eucharistieviering in de Titus Brandsma en bij de achttien vormelingen, van wie het geduld op de proef is gesteld, het sacrament toedienen.

Bij de vieringen van de eerste heilige communie en van het vormsel zal vanwege de aanwezigheid van de feestelingen en hun directe familieleden, het aantal plaatsen voor de reguliere kerkbezoekers mogelijk niet toereikend zijn. Wij vragen uw begrip als er die zondag mogelijk voor u geen plaats in uw eigen kerk is. Waarschijnlijk is er in één van de andere kerken nog plaats en kunt u daar een plek reserveren. Een ander alternatief is om thuis de eucharistie via de livestream mee te vieren.