1 augustus Petrus banden

Herodus Agrippa liet Jacobus gevangen nemen en onthoofden. Het volk vond dat prima en Herodus wil de graag nog een goede beurt maken. Daarom liet hij ook Petrus gevangen zetten, om ook die uit de weg te ruimen. Omdat Herodus zich wel aan de Joodse gebruiken wilde houden en het de tijd van de ongedesemde broden was, kon hij geen rechtszitting houden. Onthoofden zonder meer was geen optie, dus Petrus bleef gevangen. De jonge kerk bad zonder ophouden voor Petrus.  In de nacht voordat Herodus hem voor het gerecht wilde brengen kwam een engel, maakte de boeien van Petrus los en leidde hem uit de kerker. Zij sloegen een straat in en plots was de engel verdwenen. Gebed helpt om mensen te bevrijden van kwade machten..

Heer, Bevrijd ons,  net als Petrus, van de boeien die ons binden, en houd kwaad en onheil van ons af. Amen.