Jacobus, de zoon van Zebedeus en Salome, werd geroepen toen hij met zijn vader en zijn broer de netten van hun vissersboot aan het herstellen was. Jezus riep hen en terstond verlieten zij de boot en volgden Jezus. Samen met Petrus waren Jacobus en Johannes bij de opwekking van de dochter van Jaïrus en de verheerlijking op de berg Tabor. Zij waren ook met Jezus in de hof van Olijven. Als eerst apostel werd Jacobus onthoofd onder Herodus Agrippa. Zijn lichaam wordt teruggevonden in Spanje (negende eeuw). De bedevaart naar zijn graf in Santiago is nog steeds heel populair. Jacobus is de schutsheilige van de strijd tegen de Moren, en patroon van Den Haag.
Jezus wees de leerlingen terecht toen zij streden om de eerste plaats: wie groot wil worden onder u, moet dienaar zijn en wie onder u de eerste wil zijn, hij moet knecht worden.

Jacobus, bescherm uw volk en laat ons oprecht en nederig zijn, zoals u van de Heer zelf leerde.