Brigitta 23 juli

Brigitta werd in 1303 geboren in Zweden. Zij trad al vroeg in het huwelijk en werd moeder van acht kinderen. Zij leidde desondanks een verstorven leven, na het overlijden van haar man nog strenger. Toch bleef zij óók in de wereld.  Op latere leeftijd stichtte zij een kloosterofde en vertrok naar Rome, waar zij een voorbeeld werd voor velen. Zij is vooral bekend om haar geschriften waarin zij verhaalt over haar mystieke ervaringen.

Wij bidden dat wij naar het voorbeeld van Brigitta vóór alles de Heer mogen zoeken en op deze aarde voorbeeldig leven.