Pastoraal woord: Kerkelijk leven op anderhalve meter

Met het Pinksterfeest, vorige week, hebben we de Paastijd dit jaar al weer
afgesloten. Het is een tijd geweest die wij, weliswaar op fysieke afstand van
elkaar maar, naar mijn ervaring, nauw verbonden met elkaar, hebben beleefd.
Met Pinksteren heeft de Geest gewaaid! Vrijwilligers van pastoraatgroepen en
beheercommissies bij onze geloofsgemeenschappen hebben rond het
Pinksterweekend plannen gemaakt en acties ingezet om bij elke
geloofsgemeenschap de liturgische vieringen weer mogelijk te maken. Nog niet
bij elke geloofsgemeenschap lukt dat komend weekend al, maar de
voorbereidingen zijn in ieder geval in volle gang. In deze nieuwsbrief leest u
daar veel ins en outs over.
Deze zondag vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Veel
mensen hebben moeite om zich daar iets bij voor te stellen. Eén God die uit
drie gestalten bestaat: Vader, Zoon en heilige Geest? Wat kan ik daar mee?
En toch zijn wij als katholieken zo vertrouwd met deze drie-eenheid. Want als
wij aan het bidden gaan, dan openen en sluiten wij toch standaard met het
aanroepen van deze drie, bij het maken van het kruisteken.
In de tweede lezing van deze zondag horen we de apostel Paulus bij zijn
afscheid van de christenen in Korinthe als laatste de groet uitspreken waarmee
de priester aan het begin van de eucharistieviering de mensen in de kerk
begroet: de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God (de
Vader) en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Dit wordt alle
gelovigen in de kerk dus elke viering toegewenst:
de genade van de Zoon die kwam om de wereld te redden, de genade dus
waarmee wij bevrijd worden van duister, van zonden, van de dood; de liefde
van God de Vader, tot wie wij ons altijd mogen wenden, hoe bont we het zelf
soms hebben gemaakt (denk maar aan het verhaal van de barmhartige vader,
of de verloren zoon); de gemeenschap van de heilige Geest, zijn aanwezigheid
in ons, de blijvende Helper. Dat deze drie bij ons mogen zijn! Als je daar bij stil
staat, dan is dat toch een hele mooie en heilzame wens. Aan het begin van de
periode dat wij elkaar van lieverlee weer mogen gaan treffen, wensen wij u dat
van harte toe!
Paulus zei er nog bij: ‘Groet elkaar met de heilige kus’. We kijken er met zijn
allen naar uit, maar daar zullen we beter nog maar even mee wachten.
Graag tot ziens in één van onze kerken!
diaken Jos van Adrichem
(Met dank aan pater Klemens Hayon voor enkele tekstsuggesties)