Voorbereidingen voor publieke vieringen in volle gang

De protocollen van de bisschoppen met voorwaarden en richtlijnen om weer samen te kunnen komen, vormen de basis voor de gebruiksplannen van de geloofsgemeenschappen van onze parochie. Die gebruiksplannen zijn in een ver gevorderd stadium en worden komende dagen besproken door het parochieteam met vertegenwoordigers van de beheercommissies en pastoraatgroepen. Zij zijn op de locaties al druk bezig zijn met voorbereidende activiteiten, zoals het aangeven van looproutes en markeringen voor het garanderen van de minimale afstand van anderhalve meter. Ook kijken zij welke vrijwilligers beschikbaar zijn om als coördinator tijdens de vieringen op te treden. Per viering zijn vier coördinatoren benodigd die de kerkbezoekers begeleiden bij het ‘veilig kerken’ en er ook op toezien dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt. Alleen als aan de bisschoppelijke protocollen en het gebruiksplan wordt voldaan, kan in de kerk een publieke viering plaatsvinden.
Woensdag 3 juni komt het parochieteam met vertegenwoordigers van de pastoraatgroepen en beheercommissies bijeen om deze gebruiksplannen te bespreken. Het parochieteam streeft er naar om vanaf het weekend van 6 en 7 juni aanstaande weer publieke vieringen te houden. Deze datum is onder voorbehoud, er moet aan alle voorwaarden worden voldaan. In ieder geval zijn er tot dat weekend op de werkdagen geen publieke vieringen!
De vieringen zullen in de maand juni slechts door 30 personen mogen worden bezocht, en pas vanaf de vieringen van 13 en 14 juni ontvangen de gelovigen in de kerk de heilige communie. Als alles goed gaat, mogen vanaf 1 juli 100 personen aan de vieringen deelnemen. Om deel te kunnen nemen aan de viering zult u zich in het vervolg vooraf moeten aanmelden. Volgende week wordt bekend gemaakt hoe dat precies in zijn werk zal gaan, en wordt meer bekend over de wijze waarop de komende tijd samengekomen kan worden.

Als u zich daar voor zou willen inzetten als coördinator tijdens de viering, meldt u zich dan bij uw pastoraatgroep of beheercommissie. Zo helpt u hen om binnen korte tijd volgens het gebruiksplan te kunnen werken.