Voorzichtig zicht op publieke vieringen

Uit het kabinet komen de berichten dat we langzaam aan de maatregelen kunnen versoepelen. Natuurlijk wil het parochieteam, net zo graag als u dat wilt, weer publieke vieringen kunnen faciliteren. Dat is echter nog echt niet zo eenvoudig. Voorop staat het primaire uitgangspunt van de gemeenschappelijke bisschoppen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Tot en met Pinksteren blijft de situatie zoals deze nu is. De bisschop hebben afgelopen week protocollen opgesteld waaraan we als parochie moeten voldoen om weer, vooralsnog op zeer beperkte schaal (maximaal 30 personen), samen te mogen komen om te vieren. De praktische toepassing van de protocollen vraagt de komende tijd het nodige denk- en uitvoerwerk én overleg met vertegenwoordigers van de vier geloofsgemeenschappen. Samen willen we eerst een uitvoerbaar plan hebben gerealiseerd en aan alle voorwaarden voldoen, voordat daadwerkelijk publieke vieringen zullen worden gehouden. Op dit moment kan het parochieteam nog niet aangeven wanneer dat precies zal zijn.
Het parochieteam komt de komende week bij elkaar om aan de hand van de protocollen te bezien wanneer en op welke wijze vieringen weer mogelijk zijn. U wordt op de hoogte gehouden en gevraagd vertrouwen te hebben in de besluitvorming van het parochieteam voor onze parochie, die anders kan zijn dan die in overige parochies van ons bisdom.