Geestelijke communie

Is iemand werkelijk verhinderd om de communie te ontvangen, dan dient hij tenminste toch goed van wil te zijn en vroom naar de Communie te verlangen; zó zal hij toch delen in de vrucht van dit Sacrament. Iedere Godgewijde ziel kan alle dagen, zelfs alle uren, met vrucht en zonder enig bezwaar, één worden met Christus door een geestelijke Communie. Maar zij moet wel als het kan het Lichaam van haar Verlosser met diepe eerbied sacramenteel ontvangen en daarbij meer letten op Gods eer en lof dan op eigen troost. Zo dikwijls een vrome ziel het geheim van Christus’ menswording en lijden overweegt en in liefde tot Hem ontstoken wordt, zo dikwijls doet zij een geestelijke Communie en wordt zij ook geestelijk gesterkt door Gods genade.
Naar Thomas a Kempis  De Navolging van Christus,

Gebed bij de geestelijke communie:
Heer Jezus,
Ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Ik ben nu niet in de gelegenheid de Communie te ontvangen, zoals in een eucharistieviering, maar ik denk aan Uw menswording en lijden en aan de Heilige Eucharistie, zoals die vandaag op veel plaatsen over de hele wereld gevierd wordt. U deelt ons mens-zijn en neemt ons op in uw Goddelijk wezen. U schenkt Zich weg aan ons en zo wil ik mijzelf aan U schenken op dit moment. vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen