Pastoraal woord: Hij leeft!

Aan het eind van de eucharistieviering op Paaszondag, nadat hij ons Zalig Pasen had gewenst, werd ik getroffen door de woorden van onze pastoor, Kees Dernee: ‘Hij leeft, kijk om u heen….., dat Hij leeft zien we onder andere in de daden van goedheid die mensen plegen. Kijk eens naar de mensen in de zorg. Met liefde verplegen ze al degenen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Ook dat is een teken dat de Heer leeft…..onze daden van goedheid en van toewijding.’
Ik moest toen direct ook denken aan de daden van goedheid die ik in onze parochie ervaar sinds wij de maatregelen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen in het kader van de coronapandemie ten uitvoer brengen. Het is goed om daar tijdens de dagen van het Paasoctaaf, iets meer dan anders, bij stil te staan, om zo ons bewust te zijn dat we als leden van parochie de Vier Evangelisten, aan elkaar en aan anderen, getuigen dat onze Heer leeft.

In eerdere nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen over het initiatief van Roos Verheijen van Inside Out die samen met Bart van Leeuwen een poule van jongeren heeft opgezet die in deze periode de helpende hand uitsteken om een boodschapje te doen of te bellen met mensen die eenzaam zijn. Deze poule van jongeren, waar ook een aantal (oud)vormelingen bij aangehaakt zijn, heeft zich al ingezet om nieuwsbrieven en Paas-attenties voor zieke, oude en eenzame parochianen rond te brengen. Ook heeft u kunnen lezen dat bij de Pastoor van Arsgemeenschap vooral de oudere en zieke parochianen een attentie, bestaande uit een palmtakje, paaskaarsje en een tekening van één van de eerste communicantjes, een kind van de kinderwoorddienst of Alle-4, heeft ontvangen. Ook kinderen van andere kinderwoorddienstgroepen zijn actief. Bij de kinderwoorddienstgroep van de Maria van Eik en Duinen bijvoorbeeld, is het initiatief genomen om kinderen op te roepen om een (zelfgemaakte) kaart te sturen aan een bewoner in het Woonzorgpark Loosduinen, om deze mensen die nu van de buitenwereld geïsoleerd zijn, te laten weten dat er aan hen gedacht wordt.
In een gezamenlijke actie van de werkgroepen diaconie van de Emmaus-, Maria- van-Eik-en-Duinen- en de Titus-Brandsma-gemeenschap én Inside Out zijn in de week voor Palmzondag tasjes met twee Franse geraniums, een zakje paaseitjes, een lichtje van de jongeren, een Paaskaart van de werkgroep en een paar gebedskaarten verzorgd voor parochianen die het in deze tijd extra moeilijk hebben, zoals zieken, ouden, armen en eenzamen. Bij het bezorgen van deze tasjes zijn enkele vrijwilligers van de werkgroepen en vooral ook de jongerenpoule actief geweest. Met volgeladen fietsen gingen ze op pad. (zie de foto’s). Ook de vrijwilligers van De Luifel hebben aan deze actie meegedaan. Zij hebben voor hun handwerkgroep op de dinsdag en voor de maaltijdgasten op vrijdag nog een aardigheidje aan de tasjes toegevoegd. De geraniums waren trouwens geleverd door een tuinder uit het Westland die via de Haagse Gemeenschap van Kerken grote hoeveelheden had aangeboden, omdat hij ze dit jaar via de normale kanalen niet kwijt kon. Op deze manier hebben we dus ook een goede daad aan deze tuinder gedaan.

In deze tijd van de coronacrisis blijft ook de parochiële noodhulp zich inspannen om de in armoede levende bewoners en gezinnen binnen de grenzen van de parochie bij te staan, zo goed als mogelijk. Op de dinsdagen is de noodhulp gesloten, maar aan gezinnen waarvan bekend is dat ze het ‘zwaar te verduren’ hebben, wordt bijzondere aandacht gegeven. Zo worden van de houdbare levensmiddelen die worden meegebracht bij de kerkopenstelling, toch pakketjes gemaakt en bezorgd bij deze mensen. Een aantal ‘cliënten’ van de noodhulp zijn aangemeld voor het stedelijk project van Ben Lacchab (van Resto van Harte), die nu maaltijden bereidt voor oude, eenzame en kwetsbare mensen. Deze worden voor zeven dagen tegelijk, wekelijks en gratis, bij de mensen bezorgd.
Voor de Paasdagen hebben 35 gezinnen in armoede van onze noodhulp een waardebon ontvangen om daarmee bij de Jumbo levensmiddelen te kunnen kopen. Het idee was eigenlijk om een paaspakketje met levensmiddelen te bezorgen, maar dit was moeilijk te organiseren omdat de supermarkt in deze crisistijd niet mee kon werken om voor zoveel mensen in te kopen. De waardebon was een goed alternatief. Op Witte donderdag ’s avonds (toeval of niet) kwam uit onverwachte hoek nog een verzoek, om voor broden die bij een organisatie elders in de stad over waren gebleven, een goede bestemming te vinden. Vrijwilligers van de noodhulp hebben op Stille zaterdag ’s middags veertig hele verpakte broden opgehaald en deze onder arme gezinnen verdeeld.
Onze Parochiële Caritas Instelling (PCI) doet eveneens goed werk in deze tijd. Zij heeft een grote financiële bijdrage geleverd aan het ‘Paastientjesproject’ voor de Voedselbank Haaglanden. Zoals bekend is de Voedselbank vanwege de coronapandemie al enkele weken gesloten. Als alternatief krijgen gezinnen die normaal bij de Voedselbank komen nu wekelijks een waardebon van € 15,- om daarvoor bij Jumbo boodschappen te kunnen halen. Grote gezinnen krijgen een waardebon van € 30,-. Deze bedragen maken voor een arm gezin natuurlijk wel een beetje uit, maar ze dragen nou niet echt bij aan wat ruimte in het huishoudbudget rond de Paasdagen. Zowel aan de protestantse als aan de katholieke kerken in de regio Haaglanden is daarom het verzoek gedaan om een donatie te doen zodat de waardebonnen, verstrekt op de donderdagen rond Pasen, een bedrag van € 25,- respectievelijk € 50,- zouden krijgen. Op Witte donderdag is de donatie van de protestantse kerk besteed en afgelopen donderdag (16 april) heeft de katholieke bijdrage tot de waardevermeerdering van de bonnen geleid. In de stad Den Haag spreken we over 1680 arme gezinnen die door bijdragen van onze PCI, de PCI van parochie Maria Sterre der Zee en een donatie van twee stichtingen met katholieke wortels, deze week weer iets meer bestedingsruimte voor hun noodzakelijke boodschappen hebben gekregen.
Naast deze diaconale activiteiten waar ik zelf in meer of mindere mate bij betrokken ben, zijn er ook verschillende initiatieven genomen om zieke, oude en kwetsbare mensen, of mensen die om een andere reden dat op prijs zouden stellen, met enige regelmaat te bellen. Medewerkers van ‘Samen koken, samen delen’ bellen bijvoorbeeld zo nu en dan de gasten die anders elke derde woensdag van de maand in de pastorie van Maria van Eik en Duinen komen eten en die nu dat ‘uitje’ moeten missen. Ook zijn leden van koren of werkgroepen spontaan elkaar gaan bellen en/of mailen. Naar aanleiding van het pastoraal woord in de eerste corona-nieuwsbrief hebben enkelen mij zelfs opgebeld met de vraag of ik een paar namen en telefoonnummers voor ze had zodat zij anderen zouden kunnen bellen. Het is om stil van te worden en om dankbaar voor te zijn. De onderlinge betrokkenheid en de zorg voor elkaar en voor anderen om ons heen, lijkt groter dan ooit. Het corona-virus doet, naast het geven van angst en verdriet, het ziek maken en doen sterven van mensen, het stil leggen van het sociale leven en het bedrijfsleven, blijkbaar ook iets goeds met ons mensen. Komen de echte waarden van het leven nu niet meer dan anders tot hun recht? Die dingen waar het allemaal om zou moeten draaien? Dat leven dat God met zijn schepping had bedoeld, waarop vele profeten ons hebben gewezen en waarin zijn Zoon Jezus ons is voorgegaan en nog steeds voorgaat. Want Hij leeft! Laten wij ervan blijven getuigen dat Hij leeft, in deze corona-crisistijd, en hopelijk ook erna!

Namens het parochie- en pastoraal team,
diaken Jos van Adrichem