25 april Marcus evangelist

Marcus reisde aanvankelijk met Paulus en later met Petrus door de toenmalige wereld om het geloof te verkondigen. Zijn Evangelie begint met de profetie van Jesaja ‘Zie ik zend mijn afgezant om U de weg te bereiden. Een stem roept in de woestijn “Maakt recht de weg des Heren.”.’ Daarom wordt Marcus onder het symbool van de leeuw voorgesteld. Deze leeuw staat op een van de paaskaarsen van 2020. Bij het schrijven van zijn Evangelie heeft Marcus kunnen putten uit wat Petrus, een ooggetuige, hem vertelde. Hij stierf als martelaar. Men zegt dat zijn gebeente in de San Marco in Venetië ligt.