23 april Adalbert

Adalbert werd geboren rond 956 in Libice (Bohemen, Tsjechië). Hij studeerde in Maagdenburg. Hij werd priester gewijd en in 983 werd hij de tweede bisschop van Praag.  Hij streed vastberaden tegen heidense gebruiken en voor de verkondiging van het geloof. Omdat hij vond dat hij te weinig vooruitgang boekte, vertrok hij naar Rome en werd monnik. Van daaruit vertrok hij naar Pruisen om de mensen te winnen voor Christus. Maar ook in Pruisen werd hij slecht aanvaard en hij stierf als martelaar.

God, De bisschop Adalbart brandde van ijver voor het heil van de mensen. Wij bidden U op zijn voorspraak, dat de kudde zijn herder volgt en dat de herder vol zorg zal zijn voor zijn kudde.