Vroeg in de morgen toen het nog donker was kwamen Maria uit Magdala en de andere Maria bij het graf. Ze zagen dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. ..

Een engel sprak de vrouwen aan en zei
Weest niet bevreesd,
ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde.
Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft.,

En dit moeten jullie weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zul je Hem zien!

Zalig Pasen!