Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij.
Jezus liet hij geselen en gaf hem over om gekruisigd te worden.
Wij bidden de Kruisweg. Stap voor stap volgen wij Jezus op zijn laatste weg.
Adem uit Zijn Hart, stroom van Liefde, het is voorbij,
wat een leegte, wat een verdriet…  en dan
In het graf wacht Hij op de Nieuwe Dag.