27 april Petrus Canisius

Hij werd geboren in 1521 en studeerde in Keulen, voordat hij in  1546 priester werd gewijd in de sociëteit van Jezus (Jezuïet). Toen hij nog novice was stichtte hij een klooster in Keulen. Hij werd afgevaardigd naar het concilie van Trente. Terug in Duitsland zette hij zich geestdriftig in voor het herstel van het geloof. Vanaf 1559 begon hij te publiceren, onder andere zijn catechismus, die in 12 talen werd vertaald. Hij overleed eind 1597.
Dat wij even enthousiast en volhardend mogen zijn als Petrus Canisius, maar met een ruim hart voor andere christenen.