Pastoraal woord: Neemt de steen weg

Lieve zusters en broeders,
Iedereen kent het bekende verhaal van de opwekking van Lazarus. Dat verhaal lezen wij deze zondag, de vijfde zondag van de veertigdagentijd. In dat verhaal lezen we over het verdriet van de twee zussen van Lazarus. Ze betreurden de vertraging van Jezus die niet op tijd naar hun plaats kwam. We lezen ook over de gedachten  van veel mensen die zeiden dat Jezus de blinde ogen kon genezen, en zich afvroegen: waarom kon Hij niet iets  doen zodat die mens niet stierf? Maar voor God is het nooit te laat. Aan God kan niet  getwijfeld worden. God is de Beheerder van tijd en eeuwigheid, van uur en seizoen.  Hij kan op elk moment Zijn hulp aanbieden.
Aan Maria en Marta vroeg Jezus om een vast geloof en een sterk vertrouwen dat Hij de Messias is, de Zoon Gods, die in de wereld komt om ons te redden. Dat vraagt Hij ook aan ons allen,
dat wij, die nu onrustig zijn vanwege het coronavirus,  in Hem blijven geloven en op Hem vertrouwen.  En Hij vraagt de bijdrage van mensen. Hij verwacht de participatie van mensen. Hij nodigt uit tot samenwerking. “Neemt de steen weg”, vraagt Jezus in het evangelie. Hij vraagt om mee te doen. Om te doen wat mensen kunnen en de rest zal Hij doen. Zo gebeurt het bij de opwekking van Lazarus.
Te midden van de verspreiding van het coronavirus zouden we misschien  hebben gedacht zoals de meeste Joden in het evangelieverhaal van deze zondag: Als God almachtig, liefdevol en medelevend is, waarom laat Hij dit virus zich over de hele wereld verspreiden? Als God alwetend en barmhartig is, waarom zijn er zoveel slachtoffers en is er nog geen vaccin of middel tegen het coronavirus? Misschien denken we ook zoals Maria en Martha. Zij dachten dat het te laat was. Waarom hebben we niet eerder gehandeld zodat dit virus niet naar ons land was gekomen?
Het is goed als wij iets concreet doen. Behalve bidden, blijven geloven in God en  vertrouwen op Hem, laten wij ook de maatregelen die het RIVM heeft aangekondigd, uitvoeren. Blijf optimistisch dat deze pandemie zal voorbijgaan. Laten we God om hulp vragen. Doe wat we kunnen doen en laat de rest aan God over. Wij doen ons deel. God zal Zijn deel doen.

Pater Klemens Hayon, SVD