Coronavirus – Woorden van bemoediging

Beste parochianen,
Steeds duidelijker wordt dat het coronavirus ons dagelijks leven in al zijn facetten treft en dat de crisis niet op korte termijn voorbij zal zijn. Dat betekent dat ook wij ons maximaal moeten inspannen om het virus te beteugelen. De maatregelen die we nemen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. Vanaf maandag 23 maart zijn die verder aangescherpt en dat betekent dat alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, vanaf nu, en gedurende de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) worden afgelast.
Het is onwerkelijk dat we niet kunnen samenkomen in onze kerken, zelfs niet met Pasen en Pinksteren, maar juist in deze onzekere tijd kunnen we als kerk en als gelovigen toch veel voor elkaar betekenen. We willen niet dat iemand aan zijn of haar lot wordt overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben gemerkt dat ondanks alle beperkingen er in onze parochie nog velen zijn die zich waar mogelijk inzetten om anderen (parochiaan of geen parochiaan) te helpen en aandacht te geven.
Dat kunnen we door allereerst voor elkaar te bidden, dat we in goede gezondheid mogen verkeren en met elkaar deze corona-crisis zullen doorstaan. Daarnaast blijven we bereikbaar. Het centraal parochiesecretariaat (070 3080414) blijft op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bemenst om u te woord te staan. Tegelijkertijd zullen we u zo goed mogelijk informeren over actuele ontwikkelingen, dat doen we via berichten op deze website en zullen we ook af en toe doen met nieuwsbrieven. Binnen de beperkingen van de strikte maatregelen, zien we dat in onze parochie mooie initiatieven worden genomen om op kleine schaal en persoonlijk niveau kwetsbare mensen binnen en buiten de parochie ‘nabij’ te zijn. Zoals hulp bij boodschappen, het sturen van een kaartje om aandacht te geven of een telefoongesprek. Het parochiebestuur kijkt met gepaste trots naar de inzet van velen om als parochiegemeenschap toch zo goed en zo kwaad als het kan te blijven functioneren. Knap hoe iedereen met deze situatie omgaat. Wij doen echter een dringend beroep op u om altijd de richtlijnen van de overheid strikt na te leven, wat betreft de omvang van gezelschappen, de te bewaren afstand en de aanwijzingen inzake hygiëne (handen wassen) en gezondheid (thuisblijven als u hoest of verkouden bent en/of als u of iemand anders van het gezin koorts heeft).
Hoe lang dit alles gaat duren kan niemand nu zeggen. Voorlopig zal dit nog wel de realiteit blijven. Nogmaals, namens het hele parochiebestuur, veel dank voor alle inspanningen en improvisatie-vermogen van u als vrijwilliger, parochiaan en medemens en veel sterkte in deze tijd.
Henk-Jan Kok, lid van het parochiebestuur

Namens het pastoraal team sluit ik me volledig aan bij deze woorden van bemoediging. Nu we zo erg worden geconfronteerd met dit virus vragen sommigen zich af: “Waar hebben we dit aan verdiend?”, of “Waarom moet mij dat gebeuren?” Nog steeds wordt een ernstige bedreiging of ziekte een beetje als een straf van boven gezien. De geloofsgenoten van Jezus meenden dat in ieder geval wel heel sterk. Maar Jezus helpt hen uit de droom. Onthoud het, zegt Jezus, ongeluk en dood zijn vaak niet te beredeneren, en zijn in ieder geval geen straf van boven. Toen niet, nu niet en nooit! Zo zit de God van Jezus, onze God, niet in elkaar. De God van Jezus is de God die zegt: “Ik ben er. Ik trek met je op, en ik deel je verdriet.” De God van Jezus, onze God, heeft bovendien geduld met mensen en luistert naar ons aanhoudend gebed. 

Nogmaals, velen zullen zich in de gegeven situatie eenzaam voelen en dat is een ellendige ervaring. Als dat gevoel al te lang doorzet kan zelfs elk gevoel van levensgeluk verdwijnen. In onze kerkgebouwen kunnen we doorgaans met velen bijeen zijn. We zoeken de nabijheid van elkaar en terecht. We verzamelen ons om ons niet alleen te voelen. Dit samenzijn zullen we de komende periode moeten missen. Maar onze kerkgebouwen zullen, zolang dat mogelijk is, op bepaalde tijden worden opengesteld voor stil gebed, zodat eenieder Gods nabijheid kan zoeken en ervaren. Zo blijven we in geloof en gebed verenigd met elkaar en in Christus.

Kees Dernee, pastoor

Kijk voor meer informatie op de pagina over de parochie en het coronavirus.