Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

Maria, de vrouw die volledig ja zegt tegen God, een vrouw die vol is van de genade van God. Zij is de moeder van God en bijzonder tussen alle andere heiligen. Natuurlijk, in Jezus is ons de goedheid van God verschenen en over niets heeft Hij met meer nadruk gesproken dan over de barmhartigheid van God. Laten we maar denken aan de parabel van de verloren zoon, of de barmhartige Samaritaan, of de Goede Herder.

Er is geen mens op aarde die meer op Jezus lijkt dan zijn moeder. Als wij zo naar haar kijken, dan wordt het ons duidelijk, dat deze moeder een leven heeft geleid van liefde, zachtaardig en barmhartig. Wat anders bewoog Maria om zich zo te haasten over het gebergte om haar nicht in de zware dagen van de verwachting bij te staan? De erbarmende liefde die Maria in het Magnificat bezingt: “Zijn barmhartigheid duurt van geslacht tot geslacht” werkt onophoudelijk verder in haar leven. Zij kent de prijs van Gods liefde, die in de geopende zijde van haar Zoon onophoudelijk tot de mensen blijft spreken.

Door alle eeuwen heen is Maria ons aller moeder gebleven. Dat getuigt het geloof van de eerste christenen, die in hun nood steeds weer naar Maria gingen. En het is nog nooit gehoord dat iemand die tot Maria zijn toevlucht nam, door haar verstoten werd. Als wij juist in deze crisistijd onze toevlucht tot Maria nemen, dan moet het ons duidelijk zijn dat de barmhartigheid, die in God haar oorsprong vindt, ook in ons gestalte mag krijgen.

Haar oog heeft al vlug de verlegenheid van de jonggehuwden in Kana opgemerkt: “Zij hebben geen wijn meer”. Zo geeft zij de aanleiding tot het eerste teken van Jezus. “Doe maar wat Hij u zeggen zal”, zei Maria daar tegen de bedienden als de wijn op is en het feest in het water dreigt te vallen. Zij is als moeder onlosmakelijk verbonden met haar zoon Jezus. Maria brengt ons bij Christus, maar Hij brengt ons ook bij zijn moeder. Aan het kruis zegt Hij tegen de leerling die Hij liefhad: “Zie daar je moeder”. Maria’s troostende nabijheid gunt Hij ook ons. Omdat zij zozeer Gods barmhartigheid ervaren heeft, is Maria zelf enkel barmhartigheid voor ons eenzame, zwakke en zieke mensen.

Maria, een moeder die zelf in haar leven heel wat heeft moeten doormaken aan verdriet, twijfel en onzekerheid. Haar ogen en moederhart blijven op ons gericht. Wij kunnen haar vragen voor ons te bidden, zoals wij elkaar ook kunnen vragen voor elkaar te bidden.

Gebed tot Maria
Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd.
(Dit is het oudste Maria-gebed uit de kerken van Oost en West. Het dateert uit de 3e eeuw.)

Kees Dernee, pastoor