Aartsengel Gabriël 24 maart

De aartsengelen zijn de boodschappers van God. Zij brengen de woorden en daden van God over naar de mensen en dragen de gebeden van de mensen naar het aangezicht van God. De aartsengel Gabriël werd naar Zacharias gestuurd om hem te vertellen dat hij een zoon zou krijgen: Johannes. Zes maanden later werd de engel opnieuw op pad gestuurd, nu om Maria te vertellen dat zij was uitverkoren om de moeder van Jezus te worden. Gabriël is de aankondiger van de menswording van Jezus en van onze verlossing.