Vieringen en kerkopenstelling tot en met Pasen

Sinds enkele weken wordt ons leven beheerst en aan banden gelegd door het coronavirus. Ook in de kerk en in het bijzonder in onze parochie merken we de enorme gevolgen. De Nederlandse bisschoppen hebben maatregelen afgekondigd die in ieder geval tot en met Pasen (12 en 13 april) van kracht zijn. Hieronder leest u hoe wij in de parochie aan deze maatregelen uitvoering geven.
Het kan zijn dat door nieuwe maatregelen van de overheid en/of de bisschoppen, ook wij de uitvoering weer moeten aanpassen. Wij zullen u daar dan zo snel mogelijk over informeren op de pagina Parochie de Vier Evangelisten en het coronavirus. Houd u in ieder deze pagina in de gaten, daar vindt u steeds de meest actuele informatie.

In het kort:

  • De vieringen op werkdagen zullen vooralsnog doorgaan, ook zullen boetevieringen doorgaan. Het is dit jaar niet mogelijk om het sacrament van boete en verzoening (biecht) te ontvangen.
  • De vieringen op zaterdagen en zondagen, vieringen van het Paastriduüm en op beide Paasdagen zullen besloten zijn, maar live uitgezonden worden via internet.
  • De kerk worden opengesteld voor persoonlijk gebed. Omdat de verwachting is dat mensen dan geleidelijk de kerk in komen en gezien het verwachte aantal, goed verspreid in de kerk kunnen plaatsnemen, wordt eventueel besmettingsgevaar dan tot een minimum gereduceerd.

Kijk voor meer informatie op de detailpagina over de parochie het coronavirus.