Biddend verbonden met de Nederlandse bisschoppen

Op zondag 22 maart wordt een cirkel van gebed georganiseerd als signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in Nederland en iedereen die hier hoop, troost en bemoediging uit wil putten. Deze cirkel start om 9.45 uur op NPO2 met het geloofsgesprek van Leo Fijen met kardinaal Eijk. Na de eucharistieviering op televisie waarin de kardinaal voorgaat, gaat de gebedscirkel om 12.00 uur verder op de Facebookpagina KRO-NCRV.nl/katholiek en de daarbij behorende website. Elk uur zal een andere bisschop voorgaan in gebed waarbij wij allen zijn uitgenodigd om mee te bidden. Een mooie en zinvolle tijdsbesteding, nu we gevraagd worden om zoveel mogelijk binnen en op ons zelf te blijven.
Voor meer informatie zie biddend verbonden op zondag 22 maart.