Verlenging corona maatregelen tot en met Pasen

De huidige corona maatregelen worden voorlopig tot en met Pasen verlengd. Niet alleen de vieringen in het weekend, maar ook die op Palmzondag, in de Goede week en met Pasen worden afgelast. De Nederlandse bisschoppen hebben dat op 18 maart besloten. Helaas zijn er in de Goede week en Pasen geen publieke vieringen.

Ter vervanging van de vieringen, komt het pastoraal team op die momenten wel samen om met elkaar de Eucharistie te vieren. In de eerder afgekondigde maatregelen had onze bisschop al aangegeven dat het passend zou zijn als priesters privé of met hun teamleden op zondag de Eucharistie vieren om op die manier de kracht van het plaatsvervangend gebed te tonen. In een speciale brief ter voorbereiding op Pasen ten tijde van het coronavirus, schrijft onze bisschop aan zijn pastorale beroepskrachten: ‘Met het oog op de voortgang van de liturgie en het gebed vraag ik de priesters om met de andere bedienaren en leden van het pastoraal team bij gelegenheid van Palmzondag, in de dagen van het Paastriduüm alsook op Paaszondag, achter gesloten deuren de heilige Eucharistie te vieren, in verbondenheid met de hele kerk.’ De deuren zijn weliswaar voor het publiek gesloten, maar er wordt aan gewerkt dat u, vanaf aanstaande zondag 22 maart, deze besloten vieringen thuis, via internet, met het pastoraal team mee kunt vieren. Houdt u de komende dagen deze website in de gaten voor meer informatie daarover.

De vieringen op werkdagen vinden vooralsnog gewoon doorgang volgens het normale rooster.

Een aantal maatregelen worden in onze parochie nog nader uitgewerkt, zoals het eventueel openstellen van de kerken voor stil gebed en aanbidding, het kunnen afhalen van een gezegend palmtakje na Palmzondag en een paaskaarsje voor het thuis vieren van Pasen. Binnen enkele dagen zult u daar op deze site concrete informatie over kunnen vinden. In ieder geval gaan alle geplande groepsactiviteiten, zoals bijeenkomsten van kinderen voor het maken van Palmpaasstokken, speciale vieringen en bijeenkomsten voor gezinnen met jonge kinderen op Palmzondag, in de Goede week en met Pasen, en ook de paasbrunch op tweede paasdag, niet door.

Lees meer