Sint Jozef 19 maart

Sint Jozef was een afstammeling van David die leefde als timmerman in Nazareth.  Hij was de bruidegom van Maria, de moeder van Jezus. Toen Maria niet wist met wie ze in het huwelijk moest treden liet de hogepriester alle gegadigden hun wandelstok in een bank met zand steken. De stok van Jozef begon te bloeien, zo vertelt de legende.

Als jong kind werd Jezus door Jozef en Maria meegenomen naar Egypte, om aan de moordpartij van Herodes te ontkomen. Daarom werd Jozef de patroon van reizigers en asielzoekers. Ook wordt hij in gebed te hulp geroepen bij woningnood.

Hemelse Vader, toen uw Zoon ter wereld kwam heeft U hem toevertrouwd aan Sint Jozef, die deze rol gehoorzaam op zich nam. Schenk ons de gehoorzaamheid en de toewijding die Sint Jozef hebben gekenmerkt bij de opvoeding van Jezus.