Sint Patrick 17 maart

Het leven van St Patrick lijkt wel een film. Als jongen van 15 jaar werd hij ontvoerd door zeerovers. Zij verkochten hem als slaaf in Ierland. Na zeven jaar dwangarbeid wist hij te ontsnappen. Op zijn vlucht kwam hij terecht in een klooster in Frankrijk. Daar kreeg hij een goede opleiding, hij werd priester en later bisschop. Als missionaris keerde hij naar Ierland terug en legde de basis voor het christendom. Volgens de legende kwamen er sinds de komst van St Patrick geen slangen meer voor in Ierland.

God, wij vragen U. dat wij met St Patrick als voorbeeld uw Blijde Boodschap mogen uitdragen in onze wereld.