Parochieviering met de vormelingen

Zondag 1 maart waren wij met de hele  parochie bij elkaar in de Familiekerk, parochielocatie Titus Brandsma. Woensdag ervoor was het aswoensdag, de dag waarop we de veertigdagentijd, tijd van boete en verzoening, beginnen met het askruisje.

Op 1 maart vierden we met elkaar de eerste zondag van de veertigdagentijd. Onder de viering lieten zeventien jongeren zien dat ze voortaan mee willen doen, erbij willen horen, ons in vuur en vlam zetten..  Ze zijn welkom!

De hele veertigdagentijd is er in alle kerken van de parochie een symbolische schikking te zien, om over na te denken, net als het hongerdoek dat was..