8 maart Johannes de Deo

De vader van Johannes heeft vast veel slapeloze nachten gehad omwille van zijn zoon. Johannes leidde een tijdlang een losbandig leven als herder, zwerver en als soldaat. In Granada hoorde hij Johannes van Avila begeesterd spreken over barmhartigheid. Hij stichtte een ziekenhuis, waarvoor hij het geld bij elkaar bedelde. Eens droeg hij een zieke op zijn rug naar het ziekenhuis. In korven verzamelde hij brood voor de armen. Hij stichtte in Granada een broederschap van liefdevolle ziekenverplegers. Het ziekenhuis in het Westeinde (Lijnbaan) was naar hem genoemd.

God, Johannes de Deo is uiteindelijk door uw genade geworden als de barmhartige Samaritaan. Help ons om net als hij werken van barmhartigheid te beoefenen en zo te werken voor uw koninkrijk.